Λίστα φωτογραφιών

Η UNI-PHARMA S.A ευχαριστεί τους Επαγγελματίες Υγείας κ.κ. Ιατρούς & Φαρμακοποιούς, για την υποστήριξή τους στην κατάκτηση της διεθνούς πιστοποίησης EFQM (European Foundation for Quality Management) «Recognized for Excellence in Europe 5 Αστέρων», καθώς και της Χρυσής Διάκρισης του Ελληνικού Μοντέλου Πιστοποίησης ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ, γεγονός που την αναδεικνύει ως την μοναδική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα που έχει αποσπάσει τις διακρίσεις αυτές.
Η UNI-PHARMA S.A., στα 46 χρόνια από την ίδρυσή της, έχει εξελιχθεί σε μεγάλη και δυναμική βιομηχανία που κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις (units) της φαρμακευτικής αγοράς, μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών. Ερευνά, αναπτύσσει, παράγει και διανέμει καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα με Αποστολή της τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, μέσω της εξασφάλισης πρόσβασής τους στη θεραπεία. Η δυναμική ανάπτυξή της βασίζεται σε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στις άριστες και καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, καθώς και σε έναν τρόπο εργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί και να αναπτύσσει τις ικανότητες του προσωπικού της, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίζει την ομαδική και ατομική προσπάθεια, τη δημιουργικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθησία και την κοινωνική προσφορά.
22/11/2013 15:03:00
#168532 21-11-2013 Intercontinetal-Βράβευση UNI-PHARMA S.A.Ιουλία Τσέτη-Ειρήνη Τσέτη Ιουλία Τσέτη-Ειρήνη Τσέτη
NDPPHOTO / NDP PHOTO
22/11/2013 15:04:00
#168533 21-11-2013 Intercontinetal-Βράβευση UNI-PHARMA S.A.Ιουλία Τσέτη-Ειρήνη Τσέτη-Μάγια Γάκη Ιουλία Τσέτη-Ειρήνη Τσέτη-Μάγια Γάκη
NDPPHOTO / NDP PHOTO
22/11/2013 15:05:00
#168534 21-11-2013 Intercontinetal-Βράβευση UNI-PHARMA S.A.Ιουλία Τσέτη Ιουλία Τσέτη
NDPPHOTO / NDP PHOTO
Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας.